Lao động
Hà Nội thưởng Tết Giáp Thìn 2024 cao nhất 450 triệu đồng/người
03:23 PM 02/01/2024
(LĐXH)- Theo tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2023 và Kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Giáp Thìn năm 2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, ở khối doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Giáp Thìn cao nhất là 450.000.000 đồng/người.
Đối với công tác hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các ngành có liên quan chủ động kịp thời hướng dẫn người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật.
Phần lớn các doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi đối với người lao động trong dịp Tết.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai tuyên truyền tập huấn pháp luật lao động và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, như: nâng cao năng lực hòa giải viên lao động, mở các lớp đối thoại, giải đáp thắc mắc đối với người lao động và doanh nghiệp...
Tham gia phối hợp và hỗ trợ về công tác chuyên môn đối với các doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tranh chấp trên địa bàn thành phố để ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công phát sinh trên địa bàn nhất là vào dịp Tết.
Cụ thể, theo tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2023 và Kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Giáp Thìn năm 2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2023 là 7.000.000 đồng/người/tháng.
Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 cao nhất là 450 triệu đồng
Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 25.000.000 đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất 5.100.000 đồng/người/tháng. Mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch bình quân 650.000 đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người. Tết Giáp Thìn năm 2024, mức thưởng bình quân 3.100.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20.000.000 đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương bình quân năm 2023 là 7.000.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất 29.800.000 đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất 5.100.000 đồng/người/tháng.
Mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp thuộc loại hình này bình quân là 500.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.
Tết Giáp Thìn năm 2024, mức thưởng bình quân 3.300.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 29.800.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân năm 2023 là 6.800.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 125.000.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.680.000 đồng/người/tháng.
Mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp thuộc loại hình này bình quân 500.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 29.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.
Mức thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024 bình quân 3.500.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 90.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Đối với khối doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân năm 2023 là 7.400.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất 70.000.000 đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất 4.680.000 đồng/người/tháng.
Mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp thuộc loại hình này bình quân 500.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 90.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng/người.
Mức thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024 bình quân là 4.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 450.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.
Về tình hình nợ lương đối với người lao động, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, đại dịch Covid-19 vẫn có nguy cơ bùng phát, khủng hoảng kinh tế dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những tháng cuối năm 2023. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn kinh phí chi trả lương dẫn đến nợ lương người lao động.
Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp nợ lương thanh toán tiền lương cho người lao động theo quy định của pháp luật.
Theo số liệu tổng hợp tại thời điểm cuối tháng 12/2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 01 doanh nghiệp nợ lương người lao động với tổng số tiền là 1.647.942.773 đồng. Hiện nay, doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm nguồn tài chính để kịp thời chi trả tiền lương đối với người lao động.
Về tình hình quan hệ lao động năm 2023, Hà Nội có 6.313 doanh nghiệp có đối thoại tại nơi làm việc. Trong đó, có 4.937 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ, 598 doanh nghiệp tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên, 778 doanh nghiệp tổ chức đối thoại vụ việc…

Chí Tâm