Thời sự
Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn ý thức tầm quan trọng của Phong trào Thi đua quyết thắng
10:42 AM 09/05/2024
(LĐXH) – Chiều 8-5, Đảng ủy Lữ đoàn 25, Quân khu 7, đóng tại thành phố Biên Hòa tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024.

Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại đại hội. 

Đến dự và phát biểu tại đại hội, đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao kết quả thực hiện TĐQT của lữ đoàn 5 năm qua đồng thời đề nghị, Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) Lữ đoàn 25 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cấp trên về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT.

 

Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh: “Đảng ủy, chỉ huy; cấp ủy các cấp khi triển khai thực hiện Phong trào TĐQT phải làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thấm nhuần sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của TĐKT và TĐQT- đó là phong trào hành động cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”, là nét tiêu biểu, riêng có của quân đội. Làm cho thi đua trở thành nhu cầu tự giác và việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ chiến sĩ với phương châm “Ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có Phong trào TĐQT”.

Thủ trưởng lữ đoàn tôn vinh, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Đại tá Nguyễn Như Trúc đặc biệt lưu ý, là một đơn vị công binh với truyền thống “mở đường thắng lợi”, đơn vị đóng quân phân tán, thực hiện nhiều công trình quốc phòng theo yêu cầu cấp trên nên thi đua phải thể hiện cụ thể ở từng việc, từng ngày, từng giờ, từng người cụ thể, nhất là cán bộ, chỉ huy càng cao phải gương mẫu thi đua trước, “nói đi đôi với làm”; kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo để thi đua tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao và tuyệt đối an toàn.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng tại đại hội.

Nguyệt Hà