Giáo dục - Nghề nghiệp
Trường Cao đẳng Lào Cai tạo dựng không gian sạch đẹp
02:09 PM 23/11/2023
(LĐXH)- Cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Lào Cai (tổ 5, phường Thanh Bình, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) còn quan tâm xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp, tạo dựng không gian sạch đẹp, thoáng mát…
Thực hiện Quyết định số 1522/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung học Y tế Lào Cai, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai vào Trường Cao đẳng Lào Cai, đến nay, cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm: Ban Giám hiệu, 19 đơn vị, trong đó có 5 phòng chức năng, 09 khoa chuyên môn (tăng 2 khoa), 05 tổ chức thuộc trường (giảm 02 tổ chức) so với ngày đầu sáp nhập. Trong giai đoạn đầu sáp nhập, tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển nhà trường do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai làm Trưởng ban, lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh làm thành viên để thống nhất chỉ đạo xây dựng trường.
Trường Cao đẳng Lào Cai có khuôn viên trong lành thoáng mát
Kết quả, nhà trường đã được UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 “Phê duyệt Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Lào Cai giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2025 của trường Cao đẳng Lào Cai.
Ngoài ra, theo Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lào Cai cũng xác định rõ mục tiêu xây dựng trường Cao đẳng Lào Cai thành trung tâm đào tạo thực hành chất lượng cao của khu vực phía Bắc. Theo Quyết định số 1769/QĐ-LTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, nhà trường được lựa chọn đầu tư 7 ngành, nghề trọng điểm cấp quốc tế, khu vực Asean và quốc gia…
Tính đến hết tháng 10/2023 số lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà giáo có 383 người, tăng 49 người so với thời điểm sáp nhập. Trong đó có 05 tiến sĩ (tăng 03 người), 108 thạc sĩ (tăng 03 người), 203 đại học (tăng 62 người), 33 cao đẳng (tăng 9 người), trình độ khác là 34 người. Trong 5 năm (từ 2018 – 2023), nhà trường đã cử 754 lượt nhà giáo đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn đại học và sau đại học, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề, tin học, ngoại ngữ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khác.
Đến nay, Trường Cao đẳng Lào Cai được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cấp phép đào tạo 50 mã ngành nghề cao đẳng, trung cấp; trong đó có 24 mã nghề cao đẳng (tăng 10 nghề), 26 mã nghề trung cấp (giảm 6 nghề) và 31 nghề sơ cấp. Tổng quy mô tuyển sinh 5.568 người học/năm, tăng 1.153 người/năm) so với thời điểm sáp nhập; địa bàn tuyển sinh chủ yếu là ở 13 tỉnh khu vực phía Bắc.
Tính trong giai đoạn 2019 - 2023, Trường Cao đẳng Lào Cai đã tuyển mới đào tạo và liên kết đào tạo 48.461 người học ở các cấp độ, loại hình đào tạo. Quy mô đào tạo đạt từ 8.500 - 11.000 người học/năm; trong đó số học sinh sinh viên hệ cao đẳng, trung cấp đạt 3.500 - 4.900 người/năm. Có 42.099 người học đã tốt nghiệp, hoàn thành chương trình khóa học, số người tốt nghiệp được nhà trường cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận (trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên) là 15.369 người.
Trong năm học 2023 - 2024, Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức đào tạo 23 mã ngành nghề trình độ cao đẳng, 33 ngành nghề trình độ trung cấp với quy mô đào tạo hơn 5.000 học sinh, sinh viên, trong đó sẽ tuyển mới gần 2.000 học sinh sinh viên...
Môi trường xanh - sạch - đẹp góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp
Song song với công tác tuyền sinh và phát triển đội ngũ nhà giáo, nhà trường cũng đã chú trọng tổ chức rà soát, xây dựng mới, cập nhật, chỉnh sửa bổ sung chương trình, biên soạn giáo trình nhằm đáp ứng nhiệm vụ đào tạo.
Cụ thể, giai đoạn 2019 - 2023, đã tổ chức xây dựng mới, tái cấu trúc 204 lượt chương trình đào tạo ở các cấp trình độ (100% chương trình đào tạo hiện có) có sự tham gia của doanh nghiệp, người sử dụng lao động; nâng cao tỉ lệ thực hành, thực tập trong mỗi chương trình trên 70%. Nội dung đào tạo gắn với vị trí việc làm, cập nhật với sự tiến bộ của khoa học, công nghệ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng phương pháp đào tạo mới, đào tạo theo năng lực. Từ năm 2022, nhà trường đã xây dựng 03 chương trình chất lượng cao (Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn) có sự tham khảo chương trình đào tạo tiên tiến của Australia, Hàn Quốc, Cộng hòa Pháp…
Có thể thấy, sau 5 năm kể từ khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Lào Cai vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đã đạt được những dấu mốc quan trọng, những thành tựu nổi bật như sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động đi vào nền nếp, hiệu quả hơn. Công tác tuyển sinh có nhiều đổi mới, với cách làm sáng tạo, từ đó kết quả tuyển sinh hằng năm luôn hoàn thành chỉ tiêu giao. Chất lượng đào tạo nghề có nhiều chuyển biến, dần đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của đại đa số doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khu vực phía Bắc.
Tiếp đến, cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Lào Cai còn quan tâm xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp, tạo dựng không gian sạch đẹp, thoáng mát. Đến nay, công tác xây dựng môi trường học đường thân thiện, khuôn viên xanh - sạch - đẹp luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, giáo viên và sự chung tay ủng hộ của đông đảo học sinh, sinh viên.
Ngoài giờ học và những ngày nghỉ, nhà trường lại huy động cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên tham gia chỉnh trang, tu sửa cảnh quan trường lớp, cải tạo khu vực khuân viên, hành lang lối đi sân trường để trồng cây bóng mát, cây ăn quả, xây dựng thêm các bồn hoa, trồng nhiều cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ... Qua đó, góp phần tạo môi trường cảnh quan sư phạm gần gũi, thân thiện với môi trường, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi học sinh, sinh viên; đặc biệt là góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển nhân lực có kỹ năng nghề và nâng cao năng suất lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung.

Chí Tâm