Văn hóa - Thể thao
Diễn đàn quốc gia Văn hóa với Doanh nghiệp 2024: Bàn giải pháp kinh doanh trong môi trường đa văn hóa Diễn đàn quốc gia Văn hóa với Doanh nghiệp 2024: Bàn giải pháp kinh doanh trong môi trường đa văn hóa
(LĐXH)- Chiều ngày 8-7-2024, tại Hà Nội, Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" gặp mặt báo chí thông tin về Diễn đàn quốc gia t...
1 2 3 4 5 6 7