Văn hóa - Thể thao
Lễ hội “Chúng ta là một”: Cơ hội giao lưu và vui chơi của kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc Lễ hội “Chúng ta là một”: Cơ hội giao lưu và vui chơi của kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc
(LĐXH)- Diễn ra trong hai ngày liên tiếp 15 - 16/6 tại Hội trường lớn của Đài truyền hình KBS Busan, Lễ hội “Chúng ta là một - We Are Together” năm nay sẽ mang tới nhữ...
2 3 4 5 6 7 8