Giáo dục - Nghề nghiệp
Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động
11:27 AM 26/01/2024
(LĐXH) - Đó là quyết tâm hành động được thống nhất tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023 do Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức sáng 26/1/2024.
Tham dự Hội nghị có NGƯT. TS Hà Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Lê Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Lục Mạnh Hiển - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn trường, thành viên trong Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 cùng hơn 400 viên chức và người lao động.
Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo
Báo cáo tóm tắt tại hội nghị, NGƯT. TS Hà Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm 2023, Trường Đại học Lao động - Xã hội tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo cùng tập thể viên chức, người lao động và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh…, hoạt động của trường tiếp tục chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
Hiệu trưởng Hà Xuân Hùng điểm 10 hoạt động nổi bật của Trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2023
Năm 2023, toàn trường đã tuyển sinh được 3.673 sinh viên/3.750 chỉ tiêu, nâng tổng quy mô đào tạo lên 15.068 người, trong đó có 25 nghiên cứu sinh, 328 học viên cao học; 14.405 sinh viên đại học chính quy; 305 sinh viên hệ vừa làm vừa học và 5 học sinh khoa Kỹ thuật chỉnh hình.
Trong năm qua, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 2486 người, trong đó có 4 bằng tiến sĩ, 123 bằng thạc sĩ, 2.359 bằng cử nhân (có 345 sinh viên đạt loại giỏi, 1,714 sinh viên đạt loại khá); cấp chứng chỉ chuẩn đầu ra tiếng Anh cho 1.826 sinh viên.
PGS. TS Lê Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng Trường đã báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 2023
Đặc biệt, công tác đảm bảo chất lượng được chú trọng. Trường đã rà soát mọi hoạt động, đánh giá thực trạng của Cơ sở giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các vấn đề liên quan khác nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng Cơ sở giáo dục đại học. Nhờ đó, trường đã hoàn thành công tác đánh giá chu kỳ 2 cơ sở giáo dục (giai đoạn 2018-2022). Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công tác xã hội.
Song song với việc đảm bảo chất lượng đào tạo, trường cũng tăng cường công tác quản lý sinh viên và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, hỗ trợ cho người học. Trong năm, trường đã thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; rà soát và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên với số tiền hơn 200 triệu đồng; Thực hiện các thủ tục xét cấp 1.044 suất học bổng khuyến khích học tập với số tiền trên 9 tỷ đồng.
Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và hợp tác quốc tế cũng được trường triển khai đồng bộ, có hiệu quả hướng vào các nghiên cứu phục vụ giảng dạy và học tập đối với giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Trên 90% số lượng đề tài hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng của các đề tài không ngừng được nâng lên. Các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học được đánh giá đạt kết quả tốt, có tính ứng dụng cao.
TS. Đông Thị Hồng báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023
Trong năm 2023, trường đã thực hiện 8 đề tài cấp bộ và tương đương, 101 đề tài cấp trường và 133 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên; Biên soạn trên 30 giáo trình, tài liệu học tập để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên; Đã thực hiện được gần 700 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín (trong đó có hơn 430 bài báo quốc tế (32 bài scopus/ ISI)), trên 450 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo (trong đó có trên 30 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế), tổ chức 15 hội thảo cấp quốc gia, cấp trường; phát hành 11 số Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh xã hội.
Bên cạnh đó, công tác quản lý sinh viên, quản lý chất lượng giáo dục được Nhà trường quan tâm chú trọng đạt kết quả tốt. Công tác tổ chức cán bộ đã xây dựng phương án Cơ cấu tổ chức mới, trình Bộ phê duyệt. Hướng tới kiện toàn sắp xếp đảm bảo tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động.
PGS. TS Lục Mạnh Hiển, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: "Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của nhà trường"
Công tác bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại được công khai, minh bạch, đúng quy định. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, thu hút giảng viên có học hàm, học vị đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường. Công tác quản lý tài chính đã từng bước tự chủ theo lộ trình. Tăng cường khai thác các nguồn lực, tiết kiệm chi, duy trì ổn định và từng bước cải thiện đời sống của viên chức và người lao động.
Cùng với đó, công tác an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn tiếp tục được duy trì. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, viên chức, người lao động yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chủ trương đổi mới và sự ổn định, phát triển của Nhà trường.
Toàn cảnh Hội nghị
Đẩy mạnh đào tạo theo định hướng ứng dụng và đào tạo đặc thù
Nêu phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn, trước thời hạn và hạn chế sinh viên bị buộc thôi học; tăng tỷ lệ sinh viên có điểm rèn luyện khá, tốt và hạn chế sinh viên có điểm rèn luyện yếu kém.
Đặc biệt, trường sẽ triển khai nhiệm vụ đào tạo theo định hướng ứng dụng, đảm bảo năng lực đội ngũ, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo theo định hướng ứng dụng và đào tạo đặc thù. Tiếp tục thực hiện đào tạo các trình độ từ đại học đến tiến sĩ phù hợp với điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất; nghiên cứu nhu cầu xã hội để mở các ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp đào tạo, giảng dạy, cải tiến phương pháp kiểm tra, thi đánh giá sinh viên. Ứng dụng công nghệ phần mềm tin học, tổ chức chấm thi kết thúc học phần, tiếng Anh chuẩn đầu ra trực tiếp trên máy tính để nâng cao năng lực và phẩm chất người học.
“Nhà trường sẽ triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn trường; rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hệ thống đảm bảo chất lượng; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách đảm bảo chất lượng. Phấn đấu hoàn thành công tác đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Công tác xã hội); thực hiện các hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan theo quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường” - NGƯT. TS Hà Xuân Hùng nêu rõ.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Cũng tại hội nghị, PGS. TS Lê Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng Trường đã báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 2023; TS. Đông Thị Hồng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đồng chí Vũ Văn Thoại - Trưởng phòng Kế toán - Tài chính lên Báo cáo công khai tài chính năm 2023 Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; cùng với đó là phát biểu tham luận, kiến nghị đề xuất của các đơn vị trong trường.

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI NĂM 2023


1. Tuyển sinh đại học chính quy đạt trên 100%; Tuyển sinh cao học được 67 học viên, 6 nghiên cứu sinh.
2. Trong năm, trường được công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng; 3 chương trình đào tạo (Kinh tế, Tâm lý học và Luật kinh tế) cũng được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo; 4 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công tác xã hội đã hoàn thành đánh giá ngoài.
3. Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường đã đi vào nề nếp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2023.
4. Nhà trường có 2.430 sinh viên được khen thưởng vì thành tích học tập từ Khá, Giỏi và Xuất sắc.
5. Cải tạo, sửa chữa các tòa nhà A,B,C,D,E,F,H; đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị mới.
6. Trường được chọn là một trong 3 cơ sở tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc “điểm” cấp Thành phố.
7. Lấy phiếu tín nhiệm cho cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ phó trưởng đơn vị trở lên.
8. Các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần ổn định và phát triển.
9. Cơ sở II của trường tại TP HCM hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng mới 2 tòa nhà 6 tầng (13.000 m2 sàn).
10. Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ đưa vào mạng lưới các trường đại học được phép thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.
Đức Dương