Thời sự
Đảng bộ Bộ LĐTBXH tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17
02:08 PM 26/06/2024
(LĐXH)-Sáng 26/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ LĐTBXH tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.
Đồng chí Lê Tấn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hoạt – Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó bí thư phụ trách các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ.
Đồng chí Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị
Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt cho biết, kết quả phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu như tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động nhằm duy trì lực lượng lao động ổn định, góp phần phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; trong đó có trên 795 ngàn lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng 5,38% so với cùng kỳ năm 2023; tổng số người được hỗ trợ học nghề trên 8 ngàn người. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài trên 65 ngàn lao động, đạt 52,7% kế hoạch năm 2024.
Hiện Bộ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 6/2024; đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Trong 05 tháng đầu năm 2024, đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 133 bằng Tổ quốc ghi công; cấp lại 4.400 Bằng Tổ quốc ghi công; cấp trích lục 69 hồ sơ liệt sĩ; tra cứu hơn 4.300 bộ hồ sơ; thực hiện tiếp nhận 453 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.
Về bảo trợ xã hội, thực hiện trợ cấp xã hội cho 3.387 triệu người; trợ giúp đột xuất cho 19 tỉnh; đề nghị Trung ương hỗ trợ, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 06 Quyết định hỗ trợ trên 13 ngàn tấn gạo cho gần 150 ngàn lượt hộ với gần 900 ngàn nhân khẩu....
Đồng chí Lê Văn Hoạt báo cáo tại Hội nghị
Cùng với đó, đẩy mạnh có hiệu quả công tác xây dựng đảng. Qua việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã nghiêm túc, khẩn trương, bố trí thời gian hợp lý, kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã nghiêm túc nghiên cứu, học tập và thực hiện; đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhận thức đúng bản chất tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ.
Trong đó 36/36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã ban hành Kế hoạch năm 2024 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 36/36 đảng bộ, chi bộ hướng dẫn đảng viên xây dựng Bản cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện năm 2024. Các đảng bộ, chi bộ nghiêm túc hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Đảng uỷ Khối tổ chức...
Phát biểu kết luận Hội nghị, sau khi điểm lại những kết quả đạt được, đồng chí Lê Tấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ các cấp; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Toàn cảnh Hội nghị
Cùng với đó, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tiếp tục phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Quy định số 58-QĐ/TW về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, các cơ quan Trung ương; đặc biệt là đối với các nghị quyết hoặc nội dung của nghị quyết liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, của ngành.
Đồng chí cũng lưu ý xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn công tác nhân sự đại hội và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, trọng tâm là phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đồng thời, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Bộ hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt./.
Hồng Minh, ảnh: Tống Giáp