Thời sự
Đông Nai: Tiếp tục đột phá thực hiện Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
03:33 PM 22/03/2023
(LĐXH) – Là một trong những ý kiến phát biểu nhấn mạnh của đồng chí Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh (QPAN) Quốc hội trong hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới (gọi tắt là Chiến lược) tại Đồng Nai diễn ra sáng 21-3.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh khai mạc hội nghị

Đồng chí Lê Tấn Tới cho rằng, dù là văn bản mật nhưng Tỉnh ủy Đồng Nai đã lãnh đạo đưa Chiến lược vào thực tiễn bằng nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, mang tính đột phá. Qua đó, nâng nhận thức cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ BVTQ.

Trung tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh: “Tôi rất ấn tượng với những giải pháp sáng tạo đột phá mà Đồng Nai đã thực hiện 10 năm qua. Chẳng hạn, Đồng Nai đã nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh về văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức viên chức trong thực thi công vụ; chỉ số hài lòng của người dân đứng thứ 10/63 tỉnh thành trong điều kiện khá đặc thù. GRDP của tỉnh tăng trưởng liên tục trong thời gian qua, riêng năm 2022 vừa phục hồi sau đại dịch Covid-19 Đồng Nai đã đạt 9,22% trong bối cảnh nhiều đặc thù.

Trung tướng Lê Tấn Tới chỉ đạo tại hội nghị

Các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), công trình chiến đấu, xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng lưỡng dụng; gắn phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo QPAN...”,

Trung tướng Lê Tấn Tới đề nghị, tỉnh Đồng Nai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về công tác QPAN, xây dựng KVPT; gắn phát triển kinh tế xã hội với QPAN; xây dựng tiềm lực mọi mặt cho thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD), KVPT vững mạnh; chú trọng các giải pháp đột phá, sáng tạo để thực hiện hiệu quả, góp phần BVTQ từ sớm, từ xa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

: Trung tướng Lê Tấn Tới trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Đồng Nai, 10 năm thực hiện Chiến lược, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nâng lên. Cấp ủy các cấp quán triệt và có nhiều giải pháp sáng tạo thực hiện Chiến lược có hiệu quả. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; địa bàn trọng điểm về dân tộc, tôn giáo nhưng luôn được giữ vững ổn định; thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội năm sau đều tăng hơn năm trước về sức khỏe, chính trị, trình độ văn hóa. Các công trình chiến đấu, sở chỉ huy quốc phòng, cụm, khu công nghiệp được xây dựng theo hướng lưỡng dũng, vừa phát triển và sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ BVTQ khi cần thiết...

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân

Trong sự chuyển biến này, Đồng Nai rút ra 5 bài học quan trọng mà đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị là nòng cốt, hạt nhân đoàn kết toàn dân trong điều kiện của một tỉnh đặc thù hơn 2/3 đồng bào có đạo; nhiều dân tộc; là cửa ngõ bảo vệ TP.Hồ Chí Minh hướng Đông; tỉnh luôn gắn kết xây dựng và bảo vệ vựng chắc Tổ quốc trên địa bàn…

Nguyệt Hà