Lao động
Lào Cai: Hơn hơn 5.600 lao động được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
12:30 PM 29/05/2024
(LĐXH)-Tỉnh Lào Cai đang bám sát Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới để triển khai hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2023, toàn tỉnh có hơn 5.600 lao động được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; hơn 8.000 lao động được khám sức khỏe định kỳ; 36 đơn vị, cơ sở thực hiện quan trắc môi trường lao động; hơn 28.289 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định kỹ thuật an toàn và khai báo sử dụng. Việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động được các doanh nghiệp nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả.
Các hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được các cấp công đoàn tổ chức thực hiện tốt, như tổ chức thăm, tặng quà công nhân, viên chức, lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ làm nhà "Mái ấm công đoàn"... Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2004-2023, số vụ tai nạn lao động trong tỉnh giảm 3,39%, số người bị tai nạn lao động giảm 20,21%, số người chết do tai nạn lao động giảm 2,47% và số người bị tai nạn lao động bị thương nặng giảm 33,33%.
Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu trung bình hàng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người. Trung bình hàng năm tăng 5% số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp.
Một trong các giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên là tỉnh Lào Cai sẽ nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phân cấp, phân quyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo bồi dưỡng và đầu tư trang thiết bị cho cơ quan tham mưu, thường trực công tác an toàn, vệ sinh lao động và các cơ quan có liên quan bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả Chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Giàng Thị Dung trao hỗ trợ làm nhà "Mái ấm công đoàn" cho công đoàn ngành và liên đoàn lao động các huyện, thành phố, thị xã
Các cơ quan, tổ chức, cơ sở lao động cũng sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý theo hướng thống nhất, tập trung, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.
Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, các cấp tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý về công tác an toàn, vệ sinh lao động, trong đó, tập trung triển khai quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 31-CT/TW. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo hướng thiết thực, đơn giản, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, tiếp nhận và báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cũng sẽ thường xuyên thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là đối với các dự án đầu tư khai thác, sản xuất công nghiệp, xây lắp, nơi có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; thường xuyên rà soát, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện nghiêm việc khai báo, thống kê, báo cáo, điều tra sự cố gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thực hiện tốt chính sách khám sức khỏe định kỳ, giám định, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, điều trị, tiền lương, chi phí y tế, trợ cấp, bồi thường, bảo hiểm và các chính sách khác theo quy định cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quan tâm công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các nhóm lao động là người khuyết tật, người chưa thành niên, lao động nữ, người cao tuổi, giúp việc gia đình, người học nghề, tập nghề, thử việc và lao động cho thuê lại, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Quản lý chặt chẽ các dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; quan trắc môi trường lao động; khám sức khoẻ định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp; kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Nâng cao chất lượng các cơ sở y tế khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động; bộ phận an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận y tế, hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu thực tế.
Đồng thời, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các Sở, ngành tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động và điều tra tai nạn lao động; chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, sự cố máy, thiết bị. Xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng lao động góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.
Quan tâm làm tốt công tác tổng kết, đánh giá thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh công tác phát động và tổ chức phong trào thi đua chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động và Phong trào thi đua “Xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở có sử dụng lao động./.
Nhật Hằng