Thời sự
Nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng
11:24 AM 28/03/2024
(LĐXH) - Sáng 27-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng năm 2024 cho hơn 500 cán bộ làm công tác Đảng, cán bộ cấp cục, vụ, viện thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể các cơ quan Trung ương.
Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, không ngừng chú trọng và nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tư tưởng của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế. Do đó, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng nói chung, công tác tư tưởng nói riêng nhằm tăng cường nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên các ban, bộ, ngành Trung ương.   
    Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng BCĐ 35 Trung ương phát biểu tại buổi tập huấn
Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được giới thiệu 4 chuyên đề, bao gồm: "Công tác tư tưởng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối và trách nhiệm của bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở"; "Công tác phòng, chống "tự diễn biễn", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối và trách nhiệm của bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở"; "Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đối với chi bộ và đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch"; "Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với công tác phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch". Đây là những vấn đề mấu chốt, trọng tâm trong công tác tư tưởng của Đảng mà các cán bộ làm công tác tuyên giáo, phụ trách công tác tư tưởng tại chi bộ, đảng bộ trong các cơ quan Trung ương phải nắm vững và thực hiện thường xuyên. 
Cán bộ, đảng viên làm việc trong các cơ quan Trung ương có nhiệm vụ rất quan trọng, vừa tham mưu về chủ trương, đường lối của Đảng, vừa tổ chức thực hiện toàn diện việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực ở tầm vĩ mô. Vì vậy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối cần xây dựng chương Vi trình, kế hoạch đây mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, có nhận thức đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chiến lược “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm tại buổi tập huấn
Tổ chức cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Tập trung nghiên cứu, kiến giải những vấn đề về lý luận còn chưa rõ nét; tham mưu tổng kết thực tiễn những vấn đề đã rõ về tư tưởng, lý luận, về xây dựng Đảng và phát triển đất nước; về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ chính trị của ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; về nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan, đơn vị…
Để bảo đảm hiệu quả, chất lượng lớp học, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các học viên tập trung học tập, nghiên cứu; tăng cường trao đổi, đối thoại với các báo cáo viên, vừa hiểu sâu, nắm rõ các quy định, vừa trao đổi nội dung còn băn khoăn, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng… Các đồng chí báo cáo viên tập trung khái quát sơ bộ phần nội dung mang tính lý luận, khái lược các quy định liên quan đến công tác tư tưởng Đảng; làm rõ, hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung mang tính nghiệp vụ; có thể đưa ra một số tình huống thường gặp trong công tác tư tưởng, giúp học viên dễ hình dung và vận dụng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tại tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường trao đổi, đối thoại về nội dung chuyên đề, tạo điều kiện để các cán bộ tham gia lớp học được chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ băn khoăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tư tưởng tại chi bộ, đảng bộ.
Ban Tổ chức lớp học cần bảo đảm điều kiện học tập, thực hiện các quy định để lớp học diễn ra nghiêm túc, hiệu quả cao, thực hiện tốt yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối, khẳng định vị trí, tầm quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Theo kế hoạch, năm 2024, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức hai lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho khoảng 1.000 bí thư chi bộ, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.
Thục Quyên