Lao động
Nghệ An: Chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động
12:05 PM 12/04/2024
(LĐXH) – Những năm gần đây, việc chấp hành chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của các cấp, ngành, người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng tốt hơn. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư về ATVSLĐ trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc. Việc chăm sóc sức khỏe người lao động được tăng cường…
Năm 2023, các cấp, ngành của tỉnh Nghệ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. UBND tỉnh triển khai, chỉ đạo thực hiện Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ban hành văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo ATVSLĐ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Các sở, ban, ngành, địa phương theo thẩm quyền đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn về công tác ATVSLĐ; tổng hợp, báo cáo công tác ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động theo quy định.
Hội đồng ATVSLĐ tỉnh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, Tháng Công nhân năm 2023 tại Khu công nghiệp Vsip, buổi lễ đã thu hút hơn 500 người sử dụng lao động, người lao động tham gia.
Điện lực Nghệ An diễn tập công tác phòng chống cháy nổ
Công tác tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ được quan tâm chỉ đạo. Các Sở, ngành, đơn vị đã tổ chức gần 60 lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho hơn 4.900 người, trong đó, Sở Y tế tổ chức 24 lớp cho 2.499 người sử dụng lao động, người lao động. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 07 lớp tập huấn công tác ATVSLĐ cho gần 1.000 người, gồm có 480 lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động, xã hội các xã, phường, thị trấn của 21 huyện, thành phố, thị xã và hơn 500 người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Liên minh Hợp tác xã chủ trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp tập huấn cho hơn 200 người người sử dụng lao động, người lao động trong các làng nghề, hợp tác xã trên địa bàn thị xã Thái Hòa, huyện Nghi Lộc...
Các Sở, ngành, địa phương đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai công tác tự kiểm tra tại đơn vị. Trong năm, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại 10 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua thanh tra, Đoàn đã kiến nghị Chánh Thanh tra Bộ quyết định xử phạt công ty CP Nam Thuận Nghệ An số tiền 150 triệu đồng với hành vi chậm đóng gần 8 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), bảo hiểm thất nghiệp.
UBND tỉnh triển khai 02 Đoàn liên ngành kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản (trong đó có pháp luật về ATVSLĐ) tại 24 doanh nghiệp hoạt động khoáng sản. Các Sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát về lao động, ATVSLĐ, bảo hiểm xã hội tại gần 1.000 đơn vị sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra, các đoàn kiểm tra, giám sát đã yêu cầu các đơn vị thực hiện khắc phục các tồn tại trong công tác ATVSLĐ.
Với việc triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện và thanh tra, kiểm tra công tác ATVSLĐ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động về công tác ATVSLĐ, nhiều doanh nghiệp đã tích cực cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động; từng bước xây dựng văn hóa về an toàn lao động; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn lao động làm 10 người chết và 4 người bị thương nặng. So với năm 2023, số người chết tăng 3 người.
Qua điều tra cho thấy lỗi trực tiếp là do người sử dụng lao động không huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, không quan trắc môi trường lao động; vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn, thiếu kiểm tra, giám sát; người lao động còn chủ quan, thiếu ý thức phòng ngừa TNLĐ, vi phạm quy trình làm việc an toàn.
Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các quyền, nghĩa vụ trong các công tác ATVSLĐ tới doanh nghiệp, người lao động; nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ gắn với đặc điểm, đặc thù sản xuất của ngành, nghề, lĩnh vực đặc biệt là trong các công việc có nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, hàn cắt, khai thác, chế biến khoáng sản, an toàn hóa chất, điện…; rà soát, xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp an toàn tại các phân xưởng, nhà máy, các máy, thiết bị; thúc đẩy triển khai các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc, triển khai các chế độ phúc lợi cho người lao động
Bên cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đối thoại về ATVSLĐ nhằm thúc đẩy thực thi và tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai chính sách, pháp luật về ATVSLĐ tại các sở, ngành, địa phương. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác ATVSLĐ, tập trung vào một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, công tác huấn luyện ATVSLĐ…/.
Hưng Cảnh