Xã hội
Môi trường xanh – sạch – đẹp ở Cơ sở cai nghiện ma túy Long An Môi trường xanh – sạch – đẹp ở Cơ sở cai nghiện ma túy Long An
(LĐXH)- Nhằm góp phần đem lại sự tích cực cho học viên trong quá trình điều trị và nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy, nhiều năm qua, Cơ sở cai nghiện m...
2 3 4 5 6 7 8