Xã hội
Sóc Trăng: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai Sóc Trăng: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai
(LĐXH) - Là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng có ch...
1 2 3 4 5 6 7