Xã hội
Quảng Ninh tập huấn nâng cao năng lực công tác tiếp cận cộng đồng, hỗ trợ giảm hại về mại dâm và các tệ nạn xã hội Quảng Ninh tập huấn nâng cao năng lực công tác tiếp cận cộng đồng, hỗ trợ giảm hại về mại dâm và các tệ nạn xã hội
(LĐXH)-Trong các ngày từ 27/6 – 29/6/2023, Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức hoạt động tập huấn nâng cao nă...
3 4 5 6 7 8 9