Thời sự
Tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới
11:39 AM 16/03/2023
(LĐXH) - Ngày 15-3, tại TP.HCM, các đồng chí: Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó chủ tịch Hội CCB TP.HCM đồng chủ trì tọa đàm có chủ đề: “Xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai Huỳnh Công Phúc và thường trực Hội CCB các tỉnh, thành Đông Nam bộ trong cụm thi đua số 10 dự tọa đàm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam khai mạc tọa đàm

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam cho rằng, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng vừa là mục tiêu, vừa là động lực, tạo nền tảng vững chắc để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí đề nghị, các đại biểu tham dự tọa đàm tập trung tham luận, nêu rõ thực trạng tình hình chính trị, tư tưởng, những vấn đề mà hội viên CCB quan tâm; những bất cập khó khăn và các giải pháp tháo gỡ; kiến nghị với Trung ương Hội, cấp ủy địa phương cũng như việc phối hợp với chính quyền…nhằm tiếp tục xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tuyên truyền phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.
Các đại biểu dự Tọa đàm
Qua đó, củng có phát huy bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội…tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nguyệt Hà