Lao động
Hải Dương: Đẩy mạnh các chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Hải Dương: Đẩy mạnh các chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
(LĐXH)- Theo Sở Lao động- TBXH tỉnh Hải Dương, trong năm 2023, toàn tỉnh có 11.856 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trong đó Nhật Bản: 5.657 người; Đài...
1 2 3 4 5 6 7