Lao động
Hà Tĩnh: Hơn 1.900 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong quý I Hà Tĩnh: Hơn 1.900 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong quý I
(LĐXH) - Thực hiện công tác lao động, việc làm, tính đến ngày 18/3/2024, tỉnh Hà Tĩnh có tổng số lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 1.907 ...
2 3 4 5 6 7 8