Lao động
Đà Nẵng: Trong 4 tháng đầu năm ước tạo việc làm cho trên 8.700 lao động Đà Nẵng: Trong 4 tháng đầu năm ước  tạo việc làm cho trên 8.700 lao động
(LĐXH)-Giải quyết việc làm luôn là vấn đề được các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Hằng năm, nhiều giải pháp được triển khai nhằm tạo...
1 2 3 4 5 6 7