Lao động
Bà Rịa – Vũng Tàu chi hơn 1.754 tỷ đồng hỗ trợ người lao động
04:02 PM 01/03/2022
(LĐXH)- Tính đến hết tháng 2/2022, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chi hơn 1.754 tỷ đồng cho 796.470 lượt người gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bà Rịa – Vũng Tàu, đến nay, tổng số đối tượng được phê duyệt theo Nghị quyết số 68/NQ-CP từ ngân sách địa phương (thuộc đối tượng lao động có hợp đồng lao động, lao động tự do, hộ kinh doanh, đối tượng đặc thù, hướng dẫn viên du lịch, đạo diễn, F1, F0) là 824.377 lượt người với kinh phí gần 1.815 tỷ; hiện đã chi cho 796.470 lượt người, số tiền hơn 1.754 tỷ đồng. Trong đó đối tượng do UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt (Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh) là 577.049 lượt người, kinh phí gần 1.358 tỷ đồng.
Kết quả cụ thể, về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động, theo báo cáo của BHXH tỉnh, đã hỗ trợ cho cho 5.644 doanh nghiệp, tương ứng với 166.308 lao động, tổng số tiền gần 79 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ từ tháng 7/2021 – 6/2022.
Về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất, theo báo cáo của BHXH tỉnh đã chấp thuận cho 18 đơn vị, với 1.683 lao động, tổng số tiền hơn 9,761 tỷ đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu chi hỗ trợ tiền mặt cho 190.919 người lao động với số tiền 463,547 tỷ đồng

Chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động và giảm đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến ngày 31/01/2022: Đối với chính sách giảm đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động dự kiến giảm đóng cho 5.136 công ty có 141.705 lao động với số tiền 142,506 tỷ đồng; đến ngày 31/01/2022 đã thực giảm cho 4.987 công ty (162.257 lao động) với số tiền 25,053 tỷ đồng. Đối với chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động, đã giải quyết cho 191.952 người lao động (trong đó: 177.245 người đang tham gia và 14.707 người dừng tham gia) với số tiền 466,373 tỷ đồng; đã chi cho 190.919 người lao động với số tiền 463,547 tỷ đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: Đến nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa có người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ. Nguyên nhân do nhu cầu hỗ trợ đào tạo để thay đổi cơ cấu, công nghệ của doanh nghiệp chưa phát sinh.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 43.289 người, với số tiền hơn 160 tỷ đồng (trong đó, người lao động đang mang thai có 321 trường hợp, người lao động đang nuôi con nhỏ có 3.936 trường hợp). Các địa phương đã chi trả hỗ trợ cho 37.819 người, tổng số tiền gần 141 tỷ đồng.
Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt 3.590, kinh phí 4,849 tỷ đồng và chi trả kinh phí hỗ trợ cho 3.097 người, số tiền là 4,221 tỷ đồng.
Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bà Rịa – Vũng Tàu đã trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho 359 đối tượng, số tiền hơn 1,480 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và các địa phương chi trả kinh phí hỗ trợ cho 359 người, kinh phí hỗ trợ trên 1,480 tỷ đồng.
Thực hiện hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ cho trường hợp phải cách ly y tế (F1) là 17.741 người, kinh phí hỗ trợ là hơn 22,272 tỷ đồng; F0 là 12.821 người, tổng số tiền gần 13,551 tỷ đồng. Trong đó, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả 20.536 trường hợp với số tiền gần 23 tỷ đồng (bao gồm 12.821 đối tượng F0 và 7.715 đối tượng F1).
Đến thời điểm hết tháng 2/2022, tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ đạo diễn nghệ thuật, diễn viên giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, hướng dẫn viên du lịch cho 81 người, với kinh phí hỗ trợ là 300.510.000 đồng; trong đó, có 62 hướng dẫn viên du lịch, 19 đạo diễn nghệ thuật và diễn viên (có 5 hồ sơ trả về).
Về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, UBND tỉnh đã xem xét, phê duyệt 9.517 hộ kinh doanh với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ gần 28,326 tỷ đồng. Đến nay, đã chi trả cho 9.220 hộ với số tiền gần 27,465 tỷ đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giải ngân cho vay 26 doanh nghiệp vay số tiền 72,880 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 9.956 lao động.
Đối với chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (theo quyết định 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 và Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), hiện các địa phương đang thực hiện chi trả cho 721.915 lượt người lao động với kinh phí hỗ trợ gần 1.552 tỷ đồng.
Đối với đối tượng đặc thù khác (người bán vé số), trên cơ sở kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh chuyển đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bà Rịa – Vũng Tàu đã chuyển 2,866 tỷ đồng về UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho dự kiến cho 3.822 đối tượng bán vé số; hiện các địa phương đã chi trả xong cho 3.760 đối tượng với số tiền là 2.820.000.000 đồng (còn lại 26 trường hợp tại thị xã Phú Mỹ chưa chi được do người lao động về quê). Đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em phải cách ly (theo quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh), đến nay, các địa phương đã đã chi cho 3.445 người/hộ với số tiền 5.140.530.000 đồng.
Đến nay, bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn ban hành nhiều chính sách đặc thù của địa phương để hỗ trợ người dân và người lao động được cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.

Lê Hoàng