Thời sự
Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
03:02 PM 05/07/2024
(LĐXH) - Ngày 4/7, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Sở lần thứ 21 (mở rộng) để đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Trần Kim Yến - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM; Võ Sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy Sở; Huỳnh Lê Như Trang, Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở; Lượng Thị Tới, Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Sở…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết 6 đầu năm 2024 với lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền cùng ý chí quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Sở thực hiện chủ đề năm của Thành ủy “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”, Thành phố và của Sở “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số - cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ người dân và doanh nghiệp” với các nhiệm vụ, chỉ tiêu gắn với 3 đề án, 8 chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH lần thứ VIII.

Cùng với đó, các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, qua đó kết quả hoàn thành 15/25 nội dung trình UBND Thành phố (đạt 60% kế hoạch năm); 20/30 nội dung chương trình công tác của Sở (đạt 66,66% kế hoạch năm) và 34/34 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện, trong đó có 20/55 nội dung đầu việc hoàn thành trước hạn, không có nội dung trễ hạn; giải quyết việc làm tăng 2,44%; số chỗ việc làm mới tăng 1,55% so với cùng kỳ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác cải cách hành chính và chương trình chuyển đổi số luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện xuyên suốt và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả được UBND Thành phố đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) xếp hạng 9/20, tăng 11 bậc, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đánh giá xuất sắc, xếp hạng18/26, tăng 4 bậc so với năm 2022.

Đặc biệt, Sở đã tham mưu trình UBND Thành phố tham mưu BTV Thành ủy ban hành 2 Chỉ thị và 1 chương trình hành động gồm: Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 21/3/2024 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP.HCM; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 26/4/2024 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và 1 Chương trình hành động số 53-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/5/2024 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố; 01 Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 về phê quyệt Chiến lược lao động và việc làm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời Sở đã tham mưu Thành ủy, UBNDTP ban hành nhiều quyết định, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác của Ngành LĐTB&XH Thành phố.

Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Sở LĐ-TB&XH thành phố đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Ngành LĐ-TB&XH năm 2024. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã có 3 tập thể và 1 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 140 tập thể và 847 cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023; Cùng với đó, Sở còn trình UBND Thành phố tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất Bộ LĐ-TB&XH tặng kỷ niệm chương cho 171 cá nhân,..

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận đồng chí Lê Văn Thinh cho biết, Đảng ủy Sở được BTV Thành ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 tại Thông báo số 1675-TB/TU ngày 4/5/2024 của BTV Thành ủy.

Dịp này, Đảng Bộ Sở đã thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội, qua đó các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc của Tiểu ban và Tổ giúp việc của các tiểu ban. Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ chuyên trách tại Đảng bộ theo Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 27/1/2021 của BTV Thành ủy. Ban hành 5 Quyết định nâng cấp Đảng bộ cơ sở từ các chi bộ cơ sở có từ 30 đảng viên trở lên gồm: Đảng bộ cơ sở Cai nghiện ma túy Bố Lá, Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, Đảng bộ Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, Đảng bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức, Đảng bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa,.. Hiện Đảng bộ Sở có 14 Đảng bộ cơ sở, 24 Chi bộ cơ sở trực thuộc.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Đảng Bộ Sở LĐ-TB&XH cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, BTV Đảng ủy Sở đã chủ động xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở, các cấp ủy đề ra các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị cho từng đơn vị, qua đó số nhiệm vụ trình UBND Thành phố và chương trình công tác của Sở đạt và vượt so với yêu cầu đề ra.... Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện… Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả khá toàn diện; nội dung, phương thức được đổi mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã nhận được nhiều báo cáo tham luận của các đại biểu, làm rõ thêm nhiều vấn đề mà hội nghị quan tâm; những góp ý liên quan đến các hoạt động thực hiện hiệu quả công tác của Ngành và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Kim Yến - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể Đảng ủy, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH Thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng chí Trần Kim Yến nhấn mạnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH Thành phố đã bám sát thực hiện chủ đề của Thành ủy, của Thành phố và của Sở. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy Sở cùng với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, tích cực phấn đấu thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí đề nghị, thời gian tới tập thể BTV Đảng ủy Sở và từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, hiện thực hóa Nghị quyết 98 đối với các lĩnh vực mà Sở đang phụ trách tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND về tiến độ và hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch trình UBND Thành phố, chương trình công tác của Sở và các chỉ tiêu của ngành đề ra trong năm 2024 đảm bảo đúng nội dung và tiến độ theo yêu cầu; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, phải làm tốt công tác truyền thông trong các hoạt động; phát huy truyền thống cách mạng và lòng tự hào của vùng đất, con người TP.HCM, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; rà soát các đối tượng để kịp thời đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với đồng chí, đồng bào, người có công nhưng đến nay chưa giải quyết được thỏa đáng. Đồng thời rà soát, đánh giá các hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025, chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 -2030.

Thay mặt BTV Đảng ủy Sở phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh, tiếp thu ý kiến của các đại biểu; đặc biệt là ý kiến chỉ đạo, định hướng nhiều nội dung thực tiễn sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở của đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Kim Yến.

Đồng chí Lê Văn Thinh, khẳng định sẽ bổ sung hợp lý, hoàn chỉnh báo cáo và Nghị quyết, đặc biệt là bổ sung nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 theo quy chế. Đồng thời đồng chí yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của ngành, đơn vị mình, rút kinh nghiệm sâu sắc, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trương Đăng