Lao động
Đồng Tháp hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 1.385 lao động
08:22 AM 16/08/2022
(LĐXH)- Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 15/8/2022, tỉnh Đồng Tháp đã có 06/12 huyện, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 1.385 lao động của 36 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền hỗ trợ 2.132.500.000 đồng.
Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp, cho biết: Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương triển khai, quán triệt, phố biến, hướng dẫn được thực hiện kịp thời, nhanh chóng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, địa phương sớm, khẩn trương lập hồ sơ trình phê duyệt.
Cụ thể, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 11/5/2022 về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 
Trên cơ sở Kế hoạch số 170/KH-UBND của UBND tỉnh, ngày 23/5/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 932/SLĐTBXH-LĐVLBH đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn trên địa bàn khẩn trương phối hợp triển khai hướng dẫn thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Đồng thời, có văn bản đề nghị địa phương (các huyện, thành phố) theo dõi, thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định.
Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã có 1.385 lao động được hỗ trợ tiền thuê trọ (ảnh minh họa)
Bên cạnh đó, ngày 19/5/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp cũng đã ban hành Công văn số 899/SLĐTBXH-LĐVLBH ngày về việc dự kiến số lượng và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Công văn số 1334/SLĐTBXH-LĐVLBH ngày 04/6/2022 gửi UBND các huyện, thành phố về việc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiên thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.
Ngoài ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội còn phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức kiểm tra, trực tiếp hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cách thức, trình tự lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động ở thuê, ở trọ.
Tiếp đến, để thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND của UBND tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh và các huyện, thành phố có khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu thường xuyên, liên tục thông tin, phổ biến về đối tượng, điều kiện và mức thụ hưởng chính sách để doanh nghiệp, người lao động, người dân nắm bắt thực hiện.
Theo quy định về đối tượng, điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 03 khu công nghiệp, bao gồm: Khu công nghiệp Trần Quốc Toản (Sa Đéc, Sông Hậu), 01 khu kinh tế cửa khẩu (gồm 15 xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng) và một số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp (như Công ty Domesco, Imexpharm, Công ty Tỷ Thạc) nhưng có người lao động làm việc ở các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm đủ điều kiện thụ hưởng.
Sau thời gian triển khai thực hiện, tính đến ngày 15/8/2022, tỉnh Đồng Tháp đã có 06 huyện, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 1.385 lao động của 36 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền hỗ trợ 2.132.500.000 đồng. Trong đó, có 18 doanh nghiệp với 121 lao động thuộc đối tượng quay trở lại thị trường lao động, số tiền hỗ trợ 248.000.000 đồng, đến nay địa phương đã giải ngân hết 100%.
Cụ thể, thành phố Sa Đéc có 20 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ, với tổng số 610 lao động, số tiền hỗ trợ 948.000.000 đồng (trong đó có 09 doanh nghiệp với 46 lao động thuộc đối tượng quay trở lại thị trường lao động, số tiền hỗ trợ 106.000.000 đồng.
Thành phố Cao Lãnh có 05 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ, với tổng số 536 lao động, số tiền hỗ trợ 825.500.000 đồng (trong đó có 04 doanh nghiệp, với 57 lao động thuộc đối tượng quay trở lại thị trường lao động, số tiền hỗ trợ 111.000.000 đồng).
Thành phố Hồng Ngự có 03 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ, với tổng số 09 lao động, số tiền hỗ trợ 15.000.000 đồng (trong đó có 01 doanh nghiệp, với 03 lao động thuộc đối tượng quay trở lại thị trường lao động, số tiền hỗ trợ 6.000.000 đồng).
Huyện Lai Vung có 05 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ, với tổng số 75 lao động, số tiền hỗ trợ 114.000.000 đồng (trong đó có 01 doanh nghiệp với 06 lao động thuộc đối tượng quay trở lại thị trường lao động, số tiền hỗ trợ 11.000.000 đồng).
Huyện Hồng Ngự có 02 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ, với tổng số 23 lao động, số tiền hỗ trợ 35.500.000 đồng (trong đó có 03 lao động thuộc đối tượng quay trở lại thị trường lao động, số tiền hỗ trợ 6.000.000 đồng).
Huyện Tháp Mười có 01 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ, với tổng số 132 lao động, số tiền hỗ trợ 194.500.000 đồng (trong đó có 06 lao động thuộc đối tượng quay trở lại thị trường lao động, số tiền hỗ trợ 8.000.000 đồng).
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Minh Tuyết, cho biết thêm: Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định trong Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, song tỉnh Đồng Tháp còn gặp một số Hạn chế, khó khăn, như: doanh nghiệp và người lao động chưa khẩn trương lập đề nghị gởi cho các cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt hỗ trợ. Thậm chí, một số địa phương còn sợ trách nhiệm nên khi thẩm định, phê duyệt lại thành lập Hội đồng xét duyệt, trong khi đó quy định không có bước thủ tục này, nên thời gian phê duyệt chậm lại. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp không thuộc vùng kinh tế trọng điểm, nên còn khá nhiều người lao động ở thuê, ở trọ làm việc cho các doanh nghiệp ở ngoài khu công nghiệp chưa được thụ hưởng chính sách, do nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế, chưa thể mở rộng cho các đối tượng được thụ hưởng.

Chí Tâm