Lao động
Long An xây dựng phương án đào tạo cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP Long An xây dựng phương án đào tạo cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP
(LĐXH)- Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đang đang xây dựng phương án đào tạo cho 02 doanh nghiệp thực hi...
3 4 5 6 7 8 9