Lao động
Quảng Nam chi trả tiền hỗ trợ gần 100.000 lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Quảng Nam chi trả tiền hỗ trợ gần 100.000 lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
(LĐXH)- Theo báo cáo ngày 27/10 của UBND tỉnh Quảng Nam, thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, đến nay, toàn tỉnh đã chi tiền hỗ trợ cho 9...
1 2 3 4 5 6 7