Lao động
TS.Vũ Minh Tiến: Chính sách hỗ trợ người lao động ngày càng kịp thời, thuận tiện   TS.Vũ Minh Tiến: Chính sách hỗ trợ người lao động ngày càng kịp thời, thuận tiện
(LĐXH)- TS. Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn nhấn mạnh, qua gặp trực tiếp công nhân, lao động tự do đều có nhận xét chung là các chính sách của C...
1 2 3 4 5 6 7