Lao động
Thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
(LĐXH)- Ngày 21/10/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ký Quyết định số 1191/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện ...
2 3 4 5 6 7 8