Lao động
Hỗ trợ 45.665,263 tỷ đồng cho người dân và người lao động Hỗ trợ 45.665,263 tỷ đồng cho người dân và người lao động
(LĐXH)- Thực hiện số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, cả nước đã hỗ trợ cho 36.434.593 người lao động, người dân, 394.440 đơn vị sử dụng lao động và 508.127 hộ k...
1 2 3 4 5 6 7