Lao động
Nghệ An: Thêm 5.148 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch được nhận tiền hỗ trợ
02:18 PM 29/03/2022
(LĐXH)- UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đợt 39 cho 5.148 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ với tổng số tiền trên 6,978 tỷ đồng.
(ảnh minh họa)
Theo đó, UBND tỉnh hỗ trợ đối với 10 người lao động ngừng việc với số tiền 13 triệu đồng; hỗ trợ đối với 5.079 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với số tiền trên 6,792 tỷ đồng; hỗ trợ đối với 56 hộ kinh doanh với số tiền 168 triệu đồng.
UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 3 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh với số tiền 4,5 triệu đồng.
UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh và UBND các huyện, thị xã: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông và Hoàng Mai sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, xã với số tiền trên 1,046 tỷ đồng để chi trả ngân sách hỗ trợ các đối tượng trên.
Đồng thời, tạm ứng ngân sách tỉnh, số tiền trên 5,931 tỷ đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên.
Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An làm thủ tục cấp phát, quản lý theo quy định. Cơ quan, đơn vị được cấp chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành./.
PV