Lao động
Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho trên 2.000 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
02:47 PM 23/04/2022
(LĐXH)- UBND tỉnh giải quyết kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với 2.039 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 40).
(ảnh minh họa)
Theo Quyết định này, UBND tỉnh giải quyết kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với 2.039 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 2.199.430.000 đồng.
Cụ thể, hỗ trợ kinh phí cho 1.603 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với số tiền 1.545.430.000 đồng; hỗ trợ kinh phí cho 436 người lao động không có giao kết Hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh với số tiền 654.000.000 đồng.
UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh và các huyện, thị xã: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, TX Cửa Lò sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền 170.310.00 đồng để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên.
Trích ngân sách tỉnh năm 2022, từ nguồn dự phòng ngân sách số tiền 2.029.120.000 đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ.
UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An làm thủ tục cấp phát, quản lý theo quy định. Cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành./.
PV