Lao động
Thái Nguyên hỗ trợ 5.170 người lao động ngừng việc theo Nghị quyết 68/NQ-CP
05:12 PM 26/02/2022
(LĐXH)- Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tính đến thời điểm ngày 23/2/2022, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ cho 5.170 người lao động ngừng việc (hỗ trợ bổ sung 2.918 trẻ em, 86 người động mang thai), tổng số tiền hỗ trợ là 8,183 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh đã tích cực hướng dẫn, triển khai; tổ chức thực hiện tuyên truyền tới cơ sở, đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP và đạt được nhiều kết quả ghi nhận.
Cụ thể, toàn tỉnh thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện xong cho 3.110 đơn vị, tương ứng với 168.853 người lao động, tổng số tiền được giảm lũy kế tính đến tháng 02/2022 hơn 39,986 tỷ đồng.
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, Thái Nguyên đã hỗ trợ 01 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất từ tháng 8 đến tháng 12/2021 với 51 người lao động và số tiền tạm dừng 149.682.465 đồng.
Tính đến ngày 23/02/2022, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ cho 5.170 người lao động ngừng việc với tổng số tiền hỗ trợ là gần 8,2 tỷ đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 544/KH-SLĐTBXH ngày 22/7/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg rộng rãi tới các doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan trên địa bàn, đến thời điểm 23/02/2022 trên địa bàn chưa phát sinh hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Về chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã khẩn trương rà soát, thẩm định; đồng thời phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 1.286 người (hỗ trợ bổ sung 43 người lao động đang mang thai, 923 trẻ em dưới 06 tuổi) với số tiền hỗ trợ trên 5,219 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm 23/02/2022, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ cho 5.170 người lao động ngừng việc (hỗ trợ bổ sung 2.918 trẻ em, 86 người động mang thai), tổng số tiền hỗ trợ là 8,183 tỷ đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tỉnh đã hỗ trợ 02 người lao động, với số tiền 8.420.000 đồng.
Chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã rà soát các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và các hồ sơ có liên quan và đã thẩm định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng F0, F1 đang cách ly, kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly cho 12.485 người, bao gồm: 1.790 người F0, 10.695 người F1, trong đó 2.213 trẻ em, 20 đối tượng người cao tuổi, khuyết tật) với số tiền hỗ trợ gần 13.047 tỷ đồng.
Về chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai chính sách đến các đối tượng có liên quan. Sau khi rà soát hồ sơ đủ điều kiện, đến thời điểm hiện tại đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 71 viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, kinh phí hỗ trợ 263.410.000 đồng; hỗ trợ 71 hướng dẫn viên du lịch, số tiền hỗ trợ 263.410.000 đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: UBND các huyện, thành phố, thị xã phổ biến chính sách tới các hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý. Sau khi rà soát hồ sơ, điều kiện, đến nay đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 143 hộ kinh doanh với số tiền 429 triệu đồng.
Chính sách hỗ trợ người sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã thẩm định hồ sơ và phê duyệt cho vay và giải ngân cho 03 doanh nghiệp vay vốn trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh cho 390 lao động để khôi phục sản xuất kinh doanh với số tiền hơn 1,511 tỷ đồng; 02 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho 85 lao động để khôi phục sản xuất kinh doanh, với số tiền 333.200.000 đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với lao động tự do và lao động đặc thù, tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 3.017 giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán công việc với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 – 2021, tổng số tiền hỗ trợ trên 5,6 tỷ đồng. Hỗ trợ 729 lao động tự do, kinh phí 1,092 tỷ đồng.
Đến nay, UBND các huyện, thành phố, thị xã ở Thái Nguyên đã chủ động bố trí nguồn lực địa phương, tạm ứng kinh phí để chi trả, hỗ trợ cho người lao động đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Quyết định ban hành đến đâu, thực hiện chi hỗ trợ ngay đến đó với nguyên tắc: bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
Nguyễn Hiền