Lao động
Nghệ An tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 1.264 người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
01:40 PM 09/05/2022
(LĐXH)- Ngày 5/5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho 1.264 người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 41) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.
(ảnh minh họa)
Cụ thể, hỗ trợ cho 384 người lao động ngừng việc với số tiền 686 triệu đồng; hỗ trợ cho 110 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với số tiền 107.200.000 đồng; hỗ trợ cho 770 hộ kinh doanh với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh và các huyện, thị xã: Nam Đàn, Diễn Châu, Yên Thành, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Cửa Lò, Hoàng Mai sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền 465.480.000 đồng để chi trả chính sách hỗ trợ; trích ngân sách tỉnh từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2022 số tiền 2.637.720.000 đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho người lao động và người dân.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An làm thủ tục cấp phát, quản lý theo quy định. Cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành./.

PV