Lao động
Hà Tĩnh: Hơn 1.900 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong quý I
10:02 PM 14/04/2024
(LĐXH) - Thực hiện công tác lao động, việc làm, tính đến ngày 18/3/2024, tỉnh Hà Tĩnh có tổng số lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 1.907 người. Trong đó: Đài Loan 812 người, Nhật Bản 787 người, Hàn Quốc 159 người, Romania 32 người, Hungary 19 người, Trung Quốc 17 người, Ba Lan 12 người, Singapore 07 người và các nước khác 62 người.
Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được tỉnh Hà Tĩnh chú trọng thông qua việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục định hướng

Sở LĐTBXH đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối thông tin thị trường lao động. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thông tin rộng rãi các Chương trình hợp tác lao động do Bộ LĐTBXH giao Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ lao động làm các thủ tục nộp tiền ký quỹ, học giáo dục định hướng trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo quy định. Phối hợp, cung cấp thông tin liên quan cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan điều tra Công an thị xã Kỳ Anh phục vụ xác minh, điều tra các vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài làm việc. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký tuyển lao động trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Doanh nghiệp XKLĐ) thông báo đến các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện tư vấn, tuyển chọn lao động theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH cũng phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thuộc đối tượng vay vốn giải quyết việc làm có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định. Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Hà Tĩnh từ đầu năm đến 29/02/2024, toàn tỉnh đã có 344 lượt khách hàng vay vốn tạo việc làm với số tiền cho vay 21.363 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở còn chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, đặc biệt là lao động từ các tỉnh phía Nam, phía Bắc về ăn Tết tại các địa phương. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Trong quý I/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tổ chức được 31 phiên giao dịch việc làm thu hút 3.500 lượt người lao động tham gia; tư vấn cho 3.148 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho 2.478 lượt lao động và có 224 người được các doanh nghiệp tuyển dụng. Tính chung trong quý I, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 5.129 người (đạt 23,31% so với kế hoạch năm 2024), trong đó: Giải quyết việc làm trong nước 3.818 người.

Bên cạnh đó, các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng được quan tâm. Sở LĐTBXH đã khảo sát tình hình lao động, tiền lương, thưởng tết dương lịch, âm lịch của các doanh nghiệp; Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và ban hành Quyết định trợ cấp thất nghiệp đối với 1.406 người; hỗ trợ học nghề 30 người; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 82 người; tạm dừng trợ cấp thất nghiệp 14 người, cho phép tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 76 người.  

Trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài, đã tiếp nhận, kiểm tra, tham mưu chấp thuận phương án sử dụng lao động người nước ngoài cho 25 đơn vị, doanh nghiệp, nhà thầu với tổng số vị trí được chấp thuận là 322 vị trí. Thực hiện cấp giấy phép lao động mới cho 168 người; cấp lại cho 24 người; gia hạn 256 người. Đến nay, tổng số người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh là 1.472 người làm việc tại 143 doanh nghiệp, nhà thầu.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 23.000 lao động, trong đó: giải quyết việc làm trong nước là 12.000 lao động, đi xuất khẩu lao động là 11.000 người. Tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Nâng cao năng lực các trung tâm dịch vụ việc làm, hỗ trợ tổ chức các sàn giao dịch việc làm, phát triển mạng thông tin việc làm. Xây dựng cơ chế, chính sách để định hướng, quản lý dịch chuyển lao động theo địa bàn, đảm bảo cơ cấu phân bổ lao động, việc làm hợp lý. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án giải quyết việc làm; hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, các nhóm lao động yếu thế. Thực hiện hiệu quả hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm…/.

Hồng Phượng