Lao động
Hải Phòng: Chú trọng cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý lao động nước ngoài
08:22 PM 03/07/2024
(LĐXH)- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý lao động nước ngoài, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng rất chú trọng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực này để có thể vừa quản lý chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, vừa tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp.
Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, đầu mối giao thông quốc tế, cửa ngõ ra biển của các tỉnh phía Bắc Việt Nam; đồng thời là trung tâm kinh tế, công nghiệp - thương mại, du lịch, dịch vụ và văn hóa; vùng động lực phát triển quan trọng của đất nước.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, sự gia tăng nhanh nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, số lao động người nước ngoài vào làm việc tại Hải Phòng tăng lên qua từng năm. Năm 2015, số lao động là người nước ngoài làm việc tại thành phố mới có 3.322 người, thì đến tháng 1/2024, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 1.117 đơn vị sử dụng lao động là người nước ngoài với tổng số 10.265 lao động nước ngoài.
Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong nhiều năm qua, Hải Phòng đã luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các hoạt động như: Phát triển hạ tầng; xây dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư; chung tay cùng các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư; cải cách hành chính, trong đó có đổi mới công tác quản lý lao động nước ngoài, đảm bảo vừa quản lý chặt chẽ, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Người lao động nước ngoài tại Hải Phòng.
Là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng đã tích cực nghiên cứu để kịp thời tham mưu với UBND thành phố sửa đổi những điểm chưa hợp lý về thủ tục hành chính và qui trình thực hiện các thủ tục về quản lý, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này tại Trung tâm Hành chính công thành phố được xây dựng đầy đủ, rõ ràng đúng theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Ngày 18/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP (NĐ 70) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam với nhiều điểm được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện tối đa cho tổ chức, các nhân có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.
Để triển khai thực hiện các qui định của Nghị định 70 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ngày 28/9/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn thông tin rộng rãi về Nghị định này đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố để họ nắm bắt và nghiên cứu áp dụng; khuyến khích các đơn vị tìm hiểu và đăng ký thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử của thành phố Hải Phòng tại địa  chỉ: https://motcua.thanhphohaiphong.gov.vn.
Các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động nước ngoài đến làm các thủ tục theo qui định được cán bộ, công chức của Sở hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh chóng, 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn qui định hoặc trước hạn. Không có doanh nghiệp phản ánh về việc gặp khó khăn, hoặc bị kéo dài thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
 Hiện nay, toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến lao động nước ngoài đều được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Tất cả hồ sơ đầu vào được các doanh nghiệp nộp online trên hệ thống, đến ngày có kết quả thì mang hồ sơ gốc đến đối chiếu. Khâu nhận kết quả các doanh nghiệp cũng được hướng dẫn và khuyến khích đăng ký nhận qua dịch vụ bưu chính công ích để giảm tải ở bộ phận một cửa và giảm bớt thời gian, công sức đi lại của cán bộ làm công tác nhân sự của các doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hải Phòng) chia sẻ: Thực hiện chủ trương của thành phố Hải Phòng về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở đã đề xuất với thành phố đầu tư kinh phí xây dựng  phần mềm về quản lý lao động nước ngoài. Phần mềm này dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2024, góp phần quan trọng giúp cho công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố hiệu quả, khoa học, thuận tiện, chính xác hơn./.

 Hải Uyên