Lao động
Lào Cai: Gần 5.000 lao động được giải quyết việc làm trong 3 tháng đầu năm
04:07 PM 18/04/2024
(LĐXH) – Trong 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Lào Cai giải quyết việc làm cho 4.957 lao động, đạt 34,2% kế hoạch (tăng so với cùng kỳ 1.128 lao động), trong đó có 273 lao động được vay vốn giải quyết việc làm.
Những năm qua, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm mục tiêu tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, như: Nâng cao chất lượng nguồn lao động; Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; Hỗ trợ thông tin, kết nối cung - cầu lao động; Xuất khẩu lao động sang các thị trường nước ngoài...
Người lao động tìm kiếm thông tin về việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai
Từ đầu năm 2024 đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động người lao động quay trở lại thị trường lao động ngay sau tết để ổn định công việc và thu nhập. Tiếp tục lựa chọn, thông báo tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố để thông tin đến người dân. Tuyên truyền, tư vấn chính sách lao động, việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, BHTN, BHXH (đã tuyên truyền, tư vấn chính sách lao động, việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 2.981 lượt người/17.700 lượt người, đạt 16,8 % kế hoạch năm). Tính đến hết quý I/2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 4.957 lao động, đạt đạt 34,2% kế hoạch (tăng so với cùng kỳ 1.128 lao động), trong đó có 273 lao động được vay vốn giải quyết việc làm.
Năm 2024, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 14.495 lao động; trong đó đưa 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong thời gian tới tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về thị trường lao động và việc làm tại mỗi địa phương và trên phạm vi toàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm, trong đó tập trung thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động. Nâng cao công tác dự báo cung - cầu lao động. Nâng cao hiệu quả của các phiên giao dịch việc làm, đặc biệt tại các xã nghèo. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả cho vay Quỹ quốc gia về việc làm; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn, lao động yếu thế và lao động nữ; nghiên cứu các giải pháp chính thức hóa việc làm phi chính thức, chuyển dịch nhanh lao động có việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức; chú trọng hỗ trợ lao động di cư từ nông thôn ra thành thị, đến các khu công nghiệp, làm việc ngoài tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…/.
Minh Cảnh
Từ khóa: Việc Làm lào Cai