Xã hội
Quảng Nam: Kịp thời thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
04:02 PM 27/06/2024
(LĐXH)- Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, hiện nay toàn tỉnh đang thực hiện chính sách trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng đối với 97.589 người và 15.611 hộ gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí trên 410 tỷ đồng.
Chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 
Là địa phương có đông đối tượng bảo trợ xã hội, tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở LĐTBXH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch, Công văn trên lĩnh vực theo dõi, quản lý; tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024; thăm chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân Ngày Người cao tuổi.
Đồng thời theo dõi, tổng hợp tình hình đời sống nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Kết quả, các huyện đã mua và vận động được 507.820 kg gạo để hỗ trợ đối với 40.724 khẩu/19.822 hộ. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho chủ trương về nguồn kinh phí tăng thêm trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng năm 2023 theo quy định tại Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với đối tượng người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội; trên cơ sở đó đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công, bảo trợ xã hội đại trà trên địa bàn tỉnh. Xây dựng dự thảo Đề án chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội qua cơ quan dịch vụ; tổ chức họp với các ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH đã hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chính sách trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng đối với 97.589 người và 15.611 hộ gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí trên 410 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 9.115 người theo quy định tại Nghị quyết số 43/2021/NQ- HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, kinh phí 25 tỷ đồng; hỗ trợ cải thiện mức sống đối với 6.885 người theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh, kinh phí 12,780 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 10 cơ sở trợ giúp xã hội đang thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 806 đối tượng, trong đó 04 cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Sở hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 538 đối tượng là trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, người già cô đơn, người tâm thần…
Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội ở Quảng Nam còn một số khó khăn, vướng mắc như: Số đối tượng bảo trợ xã hội được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội thấp (do vướng mắc quy định về điều kiện tiếp nhận đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng và người cao tuổi vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội phải là người cô đơn không nương tựa, không có khả năng sống tại cộng đồng).
Thời gian tới, Sở LĐTBXH tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; ban hành và triển khai thực hiện các Đề án, Quyết định trên lĩnh vực bảo trợ xã hội như Đề án chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh qua cơ quan cung cấp dịch vụ chi trả; phê duyệt Phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực TGXH trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ Đoàn khảo sát của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, nhất là trong mùa mưa bão. Tập trung hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10), ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12). Tổ chức tuyên truyền phổ biến các chương trình, chính sách về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng BTXH, chương trình phát triển công tác xã hội đối với người dân và cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại địa phương và các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở./.
Hồng Phượng