Lao động
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng: Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý lao động nước ngoài theo qui định mới
05:04 PM 01/07/2024
(LĐXH)- Theo qui định tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023, ở địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thống nhất quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn. Triển khai thực hiện qui định mới này, công việc của Phòng Việc làm – An toàn vệ sinh lao động (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng) sẽ tăng lên gấp đôi, song các cán bộ, công chức của Phòng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Thành phố Hải Phòng là đô thị loại 1 cấp quốc gia, là thành phố cảng quan trọng; đồng thời là trung tâm kinh tế, công nghiệp - thương mại, du lịch, dịch vụ và văn hóa; vùng động lực phát triển quan trọng của đất nước. Hải Phòng cũng là một trong những thành phố có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội, chỉ số phát triển ngành công nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện, tạo sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.
Trong những năm gần đây, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu kinh tế và khu công nghiệp ở thành phố này luôn đạt mức cao. Năm 2023, Hải Phòng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 3,5 tỷ USD, trở thành địa phương đứng thứ hai toàn quốc về thu hút vốn đầu tư FDI.
Chuyên viên Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở LĐTBXH Hải Phòng tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. 
Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, nhiều tập đoàn lớn đã lựa chọn Hải Phòng để đặt trụ sở chính và sản xuất chiến lược với quy mô lớn kéo theo số lượng người lao động nước ngoài đến thành phố này làm việc ngày càng tăng. Tính đến tháng 1/2024, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 1.117 đơn vị sử dụng lao động là người nước ngoài với tổng số 10.265 người nước ngoài, trong đó đối tượng thuộc diện cấp giấy phép lao động là 9.670 người, chiếm 94,2%; đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 333 người, chỉ chiếm 3,25%.
Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam đã bãi bỏ thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế về việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Như vậy, theo qui định mới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng sẽ thống nhất quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố, đảm nhiệm toàn bộ nhiệm vụ cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động .
Ông Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Phòng Việc làm- An toàn lao động (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hải Phòng) cho biết: Hiện nay, ở Hải Phòng có 50% số lượng doanh nghiệp ở trong khu kinh tế và 50% số doanh nghiệp ở ngoài khu kinh tế. Khi Nghị định 70 được ban hành, số lượng công việc của cán bộ, công chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng, đặc biệt là Phòng Việc làm- An toàn lao động – đơn vị được Sở giao trực tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ này khối lượng công việc phải giải quyết và áp lực công việc tăng gấp đôi.
Phòng chỉ có 7 biên chế mà còn phải thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố đối với các lĩnh vực khác như: an toàn vệ sinh lao động, việc làm, thị trường lao động… Để thực hiện qui định mới về quản lý lao động nước ngoài theo Nghị định 70, cán bộ, công chức được phân công đảm nhiệm các công việc liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và các lĩnh vực khác phải chuyển sang hỗ trợ cho cán bộ làm lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài thì mới có thể đáp ứng được khối lượng và tiến độ công việc.
Tuy nhiên, các cán bộ, công chức của Phòng đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kể cả phải làm việc ngoài giờ. Mỗi tháng Phòng tiếp nhận và tham mưu cho Sở giải quyết khoảng 200 – 300 hồ sơ xin cấp giấy phép lao động mới. Ngoài ra còn tiếp nhận nhiều hồ sơ xin gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn và sớm hơn thời hạn qui định.
Trước thực tế đó, Phòng đang nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thành phố cho phép ủy quyền, phân cấp một số bước cho một số cơ quan, đơn vị cấp quận, huyện để giảm tải công việc, nâng cao trách nhiệm cho các địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố./.
Thảo Lan