Kiểm soát các hoạt động gây suy giảm đa dạng sinh học Kiểm soát các hoạt động gây suy giảm đa dạng sinh học
(LĐXH)- Sáng ngày 22/5, tại bãi biển Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP. Hội An) đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024.
1 2 3 4 5 6 7