Bước tiến mới trong điều trị và kiểm soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Bước tiến mới trong điều trị và kiểm soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
(LĐXH)- Vừa qua, tại Thành phố HCM và Hà Nội, Hội thảo khoa học với chủ đề “Chìa khóa cho bộ 3 mục tiêu trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) tại Việt N...
1 2 3 4 5 6 7