Vietnam Medipharm Expo 2023: Quy tụ 150 doanh nghiệp ngành y dược trong nước và quốc tế Vietnam Medipharm Expo 2023: Quy tụ 150 doanh nghiệp ngành y dược trong nước và quốc tế
(LĐXH)- Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược (Vietnam Medipharm Expo) do Công ty Vinexad phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Triển lãm diễn ra trong 3 ng...
3 4 5 6 7 8 9