Lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện qui định mới về sử dụng lao động người nước ngoài
10:56 AM 01/07/2024
(LĐXH)- Thực hiện qui định mới về quản lý, sử dụng lao động nước ngoài, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài theo qui định tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ.
Một trong những điểm mới quan trọng của Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam là quy định về sử dụng người lao động nước ngoài. Cụ thể, trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, và báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
Kể từ ngày 1/1/2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm), hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập trong thời gian ít nhất 15 ngày, kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. 
Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị trí tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.
Người lao động nước ngoài tại Khu công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận, hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình, hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
Ông Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Phòng Việc làm - An toàn vệ sinh lao động (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng) cho biết, thực hiện qui định trên, Sở đã xây dựng qui trình và giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tiếp nhận thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài.
Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: Vị trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc. Khi các nội dung thông báo tuyển dụng được công khai, người lao động Việt Nam có trình độ chuyên môn, tay nghề cao sẽ có cơ hội cạnh tranh “sòng phẳng” với người lao động nước ngoài.
Theo ông Tăng Tiến Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện những quy định mới, Trung tâm đã sớm đăng tải công khai mẫu phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động dưới định dạng file pdf, file word trên website của đơn vị, tại địa chỉ email: phongvieclam.hp@gmail.com, và bố trí cán bộ trực thường xuyên (tại Tổng đài 02253.710529) để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.
Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, qua 6 tháng áp dụng quy định mới, đến nay, đã có 1.150 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký tuyển dụng rộng rãi tổng số 3.816 lao động ở 2.029 vị trí công việc trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm, trong đó có những doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH vật liệu mới YongSheng, Công ty TNHH Johoku Hải Phòng, Công ty TNHH Texsun New Material Technology Việt Nam, Công ty TNHH Alewijnse Marine Việt Nam... Nhờ đó, cơ hội việc làm dành cho người lao động Việt Nam có trình độ, chuyên môn cao được minh bạch, công khai, trong đó có một số vị trí mà trước đây thường chỉ ưu tiên tuyển dụng lao động nước ngoài như: Giám đốc điều hành, Giám đốc hành chính, Tổng giám đốc....
Ông Trần Văn Huy, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng chia sẻ, để quy định mới phát huy hiệu lực, hiệu quả cao, trong quý 2 năm 2024, Sở đã chủ động hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng thống kê, rà soát các vị trí việc làm có nhu cầu tuyển nhiều để đề xuất thành phố thực hiện các chính sách đào tạo lao động. Cùng với đó, Thanh tra Sở tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định mới nhằm bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng, vì quyền lợi của người lao động Việt Nam./.
Thảo Lan