Lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng: Phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động
03:31 PM 29/08/2023
(LĐXH)-Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động thông qua các hoạt động như: Tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, chuyên đề, online, lưu động… Qua đó, đã giúp đáp ứng được nhu cầu lao động của doanh nghiệp và tư vấn, giới thiệu cho nhiều lao động có việc làm ổn định mỗi năm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.
Ngay từ đầu năm 2023, Trung tâm đã đẩy mạnh kết nối, tổ chức các Phiên giao dịch việc làm; rà soát, kịp thời nắm bắt nhu cầu của từng doanh nghiệp trên địa bàn. Trung tâm thường xuyên công khai dữ liệu cầu lao động rộng khắp đến tận thôn, xã của các địa phương trong tỉnh nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận được thông tin thị trường lao động, nắm bắt cơ hội việc làm kịp thời, ổn định. Đồng thời, Trung tâm đã tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đó là, tập trung đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, phường, thị trấn (còn gọi là cộng tác viên thị trường lao động) nhằm hỗ trợ họ nắm vững kỹ năng tư vấn kết nối việc làm, kỹ năng cập nhật thông tin thị trường lao động kịp thời để hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động, nhất là đối với đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, từ đó giúp người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, từ bỏ tập quán di canh di cư, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, các hội đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Ban Tôn giáo…), đội ngũ cộng tác viên xuất khẩu lao động để tư vấn xuất khẩu lao động trực tiếp tại hộ gia đình.  Làm việc với các Trường PTTH để tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối cấp 3.
Người lao động đăng ký tìm việc làm tại thành phố Bảo Lộc
Thực hiện hoạt động tổ chức Phiên giao dịch việc làm, từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng tiếp tục tổ chức Phiên giao dịch việc làm định kỳ, trực tuyến và Phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thành phố nhằm động nhằm kết nối cung - cầu lao động và triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động khi thất nghiệp để sớm quay trở lại thị trường lao động. Trong 6 tháng qua, Trung tâm đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tổ chức được 29 Phiên giao dịch việc làm (phiên trực tiếp: 9; trực tuyến: 20), trong đó có 100 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng (phiên trực tiếp: 31; trực tuyến: 69); Số người đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm 908 lượt người; Số người được giới thiệu việc làm là 898 lượt người. Có thể nói, qua phỏng vấn trực tiếp hay trực tuyến, người lao động và doanh nghiệp đã chủ động hơn trong việc trao đổi thông tin, tương tác qua lại dễ dàng. Trung tâm đã mở rộng được nguồn tuyển, trao đổi cụ thể với các ứng tuyển vị trí việc làm qua mỗi Phiên giao dịch việc làm để họ hiểu rõ hơn công việc, đáp ứng được số lượng vị trí việc làm mà đơn vị yêu cầu.
Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tích cực thực hiện hiệu quả công tác thông tin thị trường lao động nhằm hỗ trợ người lao động tìm hiểu đa dạng thông tin thị trường lao động, xu hướng nghề ngành nghề và mức lương nhà tuyển dụng đưa ra để trang bị cho bản thân những điều kiện cần và đủ trong hành trang tìm kiếm việc làm hoặc để lựa chọn công việc phù hợp. Cụ thể, để thông tin về cung lao động, Trung tâm đã cập nhật, khai thác kịp thời các thông tin đăng ký tìm việc trên tất cả các kênh hệ thống Website vieclamlamdong.vn, Zalo, Facebook và đặt biệt chú trọng khai thác nguồn cung lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượt lao động đăng ký tìm việc qua hệ thống của Trung tâm là 1.347 lượt người.
Và thực hiện thông tin về cầu lao động, Trung tâm đã tiếp tục khai thác, bám sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để có thông tin tuyển dụng chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm; tập trung thu thập, khai thác, cập nhật nhu cầu tuyển dụng dưới nhiều hình thức: thư điện tử, Website, Phiên Giao dịch việc làm, Zalo, Facebook… Kết quả là, trong 6 tháng đầu năm 2023, thông tin cầu lao động thu thập được là: đã có 1.252 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tuyển dụng qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm). Qua đó, Trung tâm đã thu thập được 15.034 vị trí việc làm ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông.
Đối với việc thực hiện chính sách BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng luôn chú trọng và đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động khi tham gia BHTN. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã thực hiện tuyên truyền miệng, biên soạn in phát khoảng 200 cuốn tài liệu cho doanh nghiệp tham gia Hội nghị, in 11.000 tờ folder, 2.000 túi xách in tuyên truyền nội dung chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp, điều kiện hưởng, in phát hơn 142 bản tin thông tin chính sách BHTN gửi đến UBND xã, phường, thị trấn, ngành Bảo hiểm xã hội và Liên đoàn lao động cấp huyện ở địa phương, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công và thông báo về tìm kiếm việc làm hằng tháng trên các phương tiện thông tin đại chúng như trang điện tử các website của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm; qua trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, hơn 1.000 email doanh nghiệp và trình chiếu các chế độ BHTN - mức xử phạt vi phạm hành chính tại Văn phòng chính Đà Lạt và Bảo Lộc. Kết quả công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật về BHTN đã giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về quyền lợi và trách nhiệm để thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định.
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đã tiếp nhận và giải quyết cho 3.864 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (trong đó, tiếp nhận trên cổng dịch vụ công: 3.531 hồ sơ đạt 91%); ban hành 3.486 Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và 147 người có Quyết định hỗ trợ học nghề; tư vấn giới thiệu việc làm cho 4.032 người. Cùng với đó, Trung tâm cũng kiên quyết thu hồi dứt điểm tiền hưởng BHTN sai quy định với số tiền thu hồi được trong trong 6 tháng đầu năm 2023 là 170.195.242 đồng (52 người).
Trong những tháng cuối năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng sẽ phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố nắm bắt lượng lao động tại địa phương chưa có việc làm để trực tiếp tổ chức buổi tư vấn việc làm ngay tại địa phương. Đồng thời tăng cường khai thác nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiệp tại các huyện, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm cho lao động ngay tại địa phương.
Đặc biệt, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức Phiên Giao dịch việc làm định kỳ, trực tuyến và Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại các huyện (Đức Trọng, Lạc Dương, Di Linh) tại Trường Đại học Đà Lạt, Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề bán thời gian vào dịp Tết Nguyên Đán. Thực hiện các phần việc còn lại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: Tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 460 học sinh tại các Trường Dân tộc nội trú huyện Di Linh, Đam Rông; Tư vấn cung cấp thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm cho 400 lượt lao động là dân tộc thiểu số tại các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai; Thiết kế, lắp đặt 120 bảng thông tin tại các UBND xã, phường, nhà sinh hoạt cộng đồng, địa điểm đông dân cư trên đại bàn các huyện, thành phố; Thiết kế, in ấn tờ rơi thông tin thị trường lao động nước ngoài.
Cùng với đó, Trung tâm tiếp tục cung cấp các bảng thông tin tuyển dụng kịp thời cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, đơn vị đào tạo, phường/xã và các ban ngành liên quan như: Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn và thường xuyên liên hệ để nắm bắt thông tin. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các phường, xã niêm yết rộng rãi, công khai các thông tin tuyển dụng tại Phiên để người lao động tại địa phương được biết và tham dự. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ về BHTN, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ BHTN, bao gồm nhận trực tiếp và tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công tỉnh và quốc gia./.
 
Minh Tiến