Lao động
TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ ký kết hợp tác trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
09:45 PM 29/06/2024
(LĐXH) - Chiều 28/6/2024, tại Hội trường UBND TP. Cần Thơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM và Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình hợp tác giữa 2 Sở trên lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội giai đoạn 2024 – 2025. Qua đó, để tăng cường mối quan hệ hợp tác gắn bó, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội giữa 2 Sở.Đồng chí Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM và đồng chí Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ thực hiện nghi thức ký kết chương trình hợp tác

Theo ban tổ chức, căn cứ bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2025, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM và Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ thống nhất nội dung Chương trình hợp tác giữa 2 Sở giai đoạn 2024 – 2025.

Với nguyên tắc: Hợp tác đúng chức năng, nhiệm vụ; đoàn kết, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau và cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết giữa hai địa phương. Việc hợp tác mang tính lâu dài, vì sự phát triển Ngành LĐ-TB&XH của hai địa phương. Những nội dung của chương trình hợp tác mang tính nguyên tắc để các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH của 2 địa phương thực hiện.

Các lĩnh vực hợp tác mang tính thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành LĐ-TB&XH ở TP.HCM và TP.Cần Thơ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội của 2 địa phương.

Trong hợp tác, các bên thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về công tác tổ chức thực hiện chính sách, hoạt động và phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện; tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công.

Trong biên bản hợp tác này còn nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giữa 2 Sở như: Phối hợp xây dựng, cụ thể hóa các nội dung của chương trình hợp tác trên các lĩnh vực 2 Sở đã ký kết; định kỳ có sơ, tổng kết đánh giá hiệu quả hợp tác.

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, chính sách mới phù hợp với nhu cầu phát triển của Ngành và phát huy mối quan hệ hợp tác, gắn bó giữa 2 Sở.

Công khai các chính sách, chương trình hợp tác, doanh nghiệp đang thu hút nhiều lao động, các trường đào tạo nghề, các tổ chức, dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tiếp cận, đầu tư và hỗ trợ trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, quản lý lao động, thực hiện các chính sách về an sinh xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, TP.HCM và TP.Cần Thơ đều là những trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước. Với tiềm năng và lợi thế riêng, hai thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc giải quyết các vấn đề về lao động, an sinh xã hội, công tác chăm lo các diện có công với đất nước trong bối cảnh kinh tế - xã hội chịu nhiều tác động từ trong nước cũng như thế giới.

Theo đồng chí Lê Văn Thinh, chương trình hợp tác giữa TP.HCM và TP.Cần Thơ không chỉ là sự kết nối về mặt địa lý mà còn là sự gắn kết về tinh thần và mục tiêu phát triển chung của ngành LĐ-TB&XH 2 địa phương. Việc hợp tác sẽ giúp chúng ta chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực thi các quy định, học hỏi các mô hình hay đã áp dụng trong thực tiễn tại địa phương và các giải pháp hiệu quả nhất nhằm phát huy thế mạnh, lợi thế của các bên.

“Như chúng ta đã biết, với sự hợp tác giữa hai thành phố sẽ giúp tối ưu hóa các nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 2 Sở. Đồng thời tạo sự kết nối, liên kết vùng trong phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, cũng như kịp thời phối hợp triển khai thực hiện công tác hỗ trợ chăm lo cho người có công, các đối tượng yếu thế cần sự quan tâm của xã hội, đảm bảo sự quan tâm, chăm sóc một cách đầy đủ để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển”, đồng chí Lê Văn Thinh nhấn mạnh.

Trương Đăng